Fritextsök
Advancerad sök
Vad

Wem

Var

När
-
Material

Museum

Ämnesord

Snabba instruktioner
Visa tomma kategorier

Introduktion

Finska Museerna Online är en sökportal för flera museers samlingar. Den är öppen för alla och lätt att använda. Man kan söka och bläddra fram, samt undersöka både bild- och föremålsamlingar från alla medlemsmuseer via en enda webbadress. Antalet museer som är med i servicen, samt volymen hos samlingarna växer hela tiden.

Finska Museerna Online utökar samlingarnas tillgänglighet. I museiutställningar kan bara en liten del av samlingarna visas på en gång. Via den här servicen når man också material, som inte är med i utställningar. Finska Museerna Online ökar också jämlikheten bland de som vill använda kulturarvet genom att servicen kan användas oberoende av tid och plats.

Idag innehåller portalen information och bilder om mer än 140 000 föremål och fotografier.

Det är förbjudet att publicera bilder utan tillstånd av ifrågavarande museum. Med publicering avses alla slags offentliga framträdanden, t.ex. webbplatser eller tryckalster.

Sökportalens tekniska realisering av Mysema Oy