Fritextsök
Advancerad sök
Vad

Wem

Var

När
-
Material

Museum

Ämnesord

Snabba instruktioner
Visa tomma kategorier

Finska museerna Online - Sökhjälp

Sökhjälp för sidorna:

Du kan återvända till föregående sida med browserns backknapp eller tillbaka till huvudsidan med nedanstående link.

Till huvudsidan

Sökhälp för huvudsidan

Fritextsök. På huvudsidan kan man göra fritextsök i databasen. Fritextsök söker föremål, konstverk, bilder enligt föremålets namn eller titel eller bildens motiv eller bildtyp. Man skriver i sökfältet föremålets namn, som kan vara ett artnamn, dialektiskt namn eller vetenskapligt namn, produktnamn, varumärke t.ex. släde, vas, mobiltelefon. Ordet kan förkortas med asterix (*).

Avancerat sök. Avancerat sök öppnar sidan, där man kan göra sök enligt metadata.

Sökhjälp för avancerad sök

På denna sidan du kan göra sök enligt metadata.

Beskrivning av sökfälten:

Fält Beskrivning
Vad Söker föremål, konstverk, bilder osv. enlig namn eller titel, bildmotiv eller bildtyp. Man skriver i fältet föremålets namn som kan vara ett artnamn , dialektalt namn, vetenskapligt namn ,slang, produktnamn, varumärke, eller ett konstverks namn släde, vas, mobiltelefon.

Vem Söker föremål och bilder enligt aktör, som kan vara en enskild person, ett samfund eller ett företag. Som sökord kan användas antingen släktnamn såsom Topelius, eller släktnamn + förnamn, t ex. Topelius, Zacharias. Med menuns alternativ kan man göra ett avancerat sök, ifall aktören är förknippad med föremålets eller bildens motiv, tillverkning eller användning.

Var Söker föremål och bilder enligt geografiskt läge. Som sökord används platsens namn (kontinent, land, kommun osv.). Med menuns alternativ kan man göra ett avancerat sök, ifall platsen är förknippad med objektets tillverkning, användning eller anskaffning.

När Söker föremål och bilder enligt datering. Som sökord används årtal.

Material Söker föremål enligt fysiska egenskaper, såsom material, grundmaterial, ytbehandling eller stil. Som sökord kan användas artnamn, bearbetning eller tillstånd, t ex. trä, asp, björk, lagg, rot eller metall, silver, förgyllning osv; stil t.ex. empire; grundmateria lt.ex. tyg, papper osv.

Ämnesord Söker föremål och bilder enligt ämnesord. Med hjälp av sökknappen efter sökfältet får fram man listan på alla väljbara ämnesord.

Lägg till ett ämnesord: Via den här linken når man ontologiabrowsern, där man kan välja ord för avancerat sök. Ontologisidorna har egna instruktioner.

Hjälp för resultatlistan

Browsing av resultat. Du kan browsa sökresultat på sidan. Objektets namn fungerar som länk till mera detaljerad information.

Föregående/följande sida: Med dessa länkar kan du browsa resultatslistans föregående/följande sidor. Du kan också hoppa direkt till en annan sida genom att använda nummerlänkar.

Hjälp för detaljsidan

Förstorning av bilder . Genom att klicka på bilden blir den större på skärmen.

Du kan gå tillbaka med browserns back-knapp till föregående sida eller tillbaka till huvudsidan från nedanstående länk.

Till huvudsidan