Vapaahaku
Täsmähaku
Mikä

Kuka/Ketkä

Mistä

Mistä - Mihin
-
Materiaali

Museo

Asiasana

Näytä pikaohjeet
Näytä tyhjät kategoriat

Suomen Museot Online - OHJE-SIVU

Sivujen ohjeet:

Voit palata takaisin selaimen back-painikkeella sille sivulle josta tulit tai alla olevasta linkistä takaisin pääsivulle.

Pääsivulle

Ohjeet pääsivulle

Vapaahaku.

Hakusanat

Vapaahakukentässä haku jaetaan termeihin ja operaattoreihin. Termi voi olla yksittäinen sana kuten "piha" tai lause tai merkkijono kuten "Antellin kokoelmat". Käytettäessä yksittäistä sanaa, sen ympärille ei tarvitse laittaa lainausmerkkejä. Lausetta tai merkkijonoa käytettäessä se on ympäröitävä lainausmerkein. Kun lainausmerkkejä käytetään, niin järjestelmä hakee koko merkkijonolla. Esimerkiksi haku "Antellin kokoelmat" tuottaa tulokseksi kaikki ne kohteet joissa kyseinen merkkijono esiintyy. Hakuoperaattori ei erota isoja ja pieniä kirjaimia joten haku "antellin kokoelmat" tuottaa saman hakutuloksen. Lainausmerkkejä käytettäessä hakutermissä voi olla myös erikoismerkkejä. Tällä tavoin voi helposti hakea myös kohteita niiden numeron perusteella. Esimerkiksi haku "H5972:2" tuottaa hakutulokseksi kohteen, jonka numero on esitetty lainausmerkkien sisällä.

Kentät

Haku voidaan kohdistaa tiettyyn kenttään. Näin ollen haku materiaali\:rauta antaa tulokseksi kaikki ne kohteet, joissa materiaalikentässä esiintyy sana rauta. Sallitut kenttänimet on määritelty Suomen museot online -järjestelmän sanastokuvauksessa http://www.nba.fi/tiedostot/dd709cdb.pdf. Tässä ne on esitetty luettelona: museonNimi, museonURL, tyyppi, numero, nimi, muuNimi, aiheenPaikka, kayttopaikka, muuKayttopaikka, valmistuspaikka, hankintaLoytopaikka, tekija, kohde, kayttaja, Alkuvuosi, Loppuvuosi, materiaali, kuvaus.

Hakusanojen muuntelu

Jos hakusanassa halutaan korvata yksi yksittäinen merkki millä tahansa merkillä, käytetään ?-merkkiä. Näin ollen haku tuo?i hakee esimerkiksi sanoilla tuoli, tuomi, tuoni jne. Jos halutaan korvat yksi tai useampi merkki niin käytetään *-merkkiä. Näin ollen haku auto* hakee esimerkiksi sanoilla auto, autot, automaatti, automaattinen jne. *-merkkiä voi käyttää myös sanan keskellä, esimerkiksi a*o, tällöin haetaan esimerkiksi kohteita, joissa esiintyy auto, aatto, arkisto jne. * ja ? merkkiä ei voi käyttää sanan alussa.

Sumea haku

Haun voi tehdä myös hakutermiä muistuttavilla sanoilla käyttämällä ~-merkkiä. Näin ollen haku lauta~ tuottaa hakutulokseksi myös kohteet, joissa esiintyy sana lauta, rauta, nauta jne.

Todennäköisyyshaku

Vapaahakukentässä voi hakea kohteita, joissa kaksi sanaa esiintyy maksimissaan tietyllä etäisyydellä toisistaan. Näin ollen haku "kaupunkileima oltermanninsauva"~10, tuottaa ne kohteet, joissa hakusanat kaupunkileima ja oltermanninsauva esiintyvä maksimissaan 10 sanan päässä toisistaan.

Boolen haku

Hakutermejä voidaan yhdistellä käyttäen Boolen operaattoreita. Jos hakutermit kirjoitetaan peräkkäin välilyönnillä erotettuna, niin oletusarvoisesti järjestelmä käyttää OR operaattoria. Näin ollen haut "Tampereen museot" piha ja "Tampereen museot" OR piha antavat saman hakutuloksen. Hakutuloksessa esiintyvät kaikki ne dokumentit, joissa esiintyy jompikumpi tai lolemmat hakutermit. Haku "Tampereen museot" AND piha antaa hakutulokseksi kaikki ne dokumentit, joissa molemmat hakutermit esiintyvät. Haku Joensuu NOT Åminne antaa hakutulokseksi kaikki ne kohteet, joissa esiintyy sana Joensuu, mutta ei niitä, joissa esiintyy myös sana Åminne. Haku +pellava villa antaa hakutulokseksi kaikki ne kohteet, joissa esiintyy sana pellava ja joissa voi esiintyä termi villa. Haku -pellava villa antaa hakutulokseksi kaikki ne kohteet, joissa esiintyy sana villa ja joissa ei esiinny sanaa pellava. Hakutermien määrää ei ole rajoitettu. Niitä voi olla haussa monta. Samoin hakutermiä voi yhdistellä vapaasti, kun vai pitää mielessä että niistä muodostuu looginen kokonaisuus. Esimerkiksi haku (villa OR pellava) AND rauta antaa hakutulokseksi kaikki ne kohteet, joissa esiintyy joko sanat villa tai pellava tai molemmat ja sana rauta. Haku (villa OR pellava) AND rauta NOT klihta antaa muutoin saman tuloksen, mutta hakutuloksessa ei saa esiintyä sanaa klihta.

Täsmähaku-linkki. Täsmähaku-linkistä pääset sivulle, jossa voi tehdä hakuja perustuen esineiden metatietoihin.

Ohjeet täsmähaku-sivulle

Täsmähakusivulla voit tehdä hakuja perustuen esineiden metatietoihin.

Haku-kenttien kuvaukset:

Kenttä Kuvaus
Mikä Hakee esineitä, teoksia, kuvia ym. esineen nimen/nimekkeen tai kuvan aiheen/nimen tai kuvan tyypin perusteella. Kenttään kirjoitetaan halutun esineen nimi, joka voi olla yleisnimi, murrenimi, tieteellinen nimi, slanginimi, tuotenimi, nimeke tai teoksen nimi, esim. ahkio, maljakko, kännykkä.

Kuka/ketkä Hakee esineitä ja kuvia toimijan perusteella. Toimija voi olla henkilö, yritys tai yhteisö. Hakuarvoksi kirjoitetaan halutun toimijan sukunimi, esim. Topelius, tai sukunimi ja etunimi, esim. Topelius, Zacharias. Alasvetovalikon vaihtoehdoilla voi täsmentää, liittyykö haluttu toimija aiheeseen, valmistukseen tai käyttöön.

Missä Hakee esineitä ja kuvia maantieteellisen paikan perusteella. Hakuarvokenttään kirjoitetaan paikan nimi (maanosa, maa, kunta tms.) Alasvetovalikon tarkenne vaihtoehdoilla haun voi täsmentää koskemaan aiheen paikkaa, valmistuspaikkaa, käyttöpaikkaa tai hankintapaikkaa.

Milloin Hakee esineitä ja kuvia aikatietojen perusteella. Hakuarvona käytetään vuosilukua 1900-1910.

Materiaali Hakee esineitä fyysisten ominaisuuksien perusteella, esim. materiaalien, pohjamateriaalin, pintakäsittelyn ja tyylin perusteella. Hakuarvoksi voi kirjoittaa materiaalin tai työstön tai olomuodon nimen, esim. puu tai haapa, koivu, kimpi, juuri jne. tai metalli, hopea, kultaus jne.; tyylin, esim. empire; pohjamateriaalin kuten kangas, paperi jne.

Asiasana Hakee esineitä asiasanojen perusteella. Hakuarvoksi kirjoitetaan haluttu asiasana esim. leipominen, pelit, ruoka.

Ohjeet aineiston selailu-sivulle

Tästä linkistä pääset ontologia-selaimeen, josta voi valita asiasanan täsmähakuun. Ontologia-sivulla on omat ohjeensa.

Ohjeet tuloslista-sivulle

Tulosten selailu. Sivulla voit selailla hakusi tuloksia. Esineen nimi toimii linkkinä detaljisivulle, jossa on enemmän tietoja esineestä.

Edellinen/Seuraava sivu: Näillä linkeillä pääset selaamaan tuloslistan edellisiä / seuraavia sivuja. Voit myös hypätä suoraan tietylle tuloslistan sivulle käyttämällä numero-linkkejä.

Ohjeet detalji-sivulle

Kuvan suurentaminen. Klikkaa kuvaa, niin selaimeen avautuu kuva suuremmassa koossa.

Voit palata takaisin selaimen back-painikkeella sille sivulle josta tulit tai alla olevasta linkistä takaisin pääsivulle.

Pääsivulle